Перейти до основного вмісту
1

кафедрою фізичної культури та основ здоров’я проведено онлайн

 Міжнародний науково-спортивний конгрес студентів та молодих вчених

2222222

Тема кафедральної науково-дослідної роботи:

“Теоретико-методологічні, медико-біологічні та психолого-педагогічні основи удосконалення підготовки фахівців з фізичної культури, спорту та здоров’я людини”.

Термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2024

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Курнишєв Ю.А.

Кількість виконавців: 12 (1 доктор наук, 6 кандидатів наук, 3 здобувачі наукового ступеня, 2 Заслужених тренери України).

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на вирішення основної медико-соціальної проблеми – розробці програм та методів покращення стану здоров’я учнівської та студентської молоді в процесі адаптації до фізичних, психо-емоційних чинників педагогічного процесу та соціального середовища.

Вперше комплексно, із застосуванням сучасних методик медико-біологічних, педагогічних та психологічних досліджень буде вивчений стан здоров’я людей різних вікових груп Буковини в процесі адаптації до навчально-педагогічного процесу. Зібраний матеріал в процесі математичного та статистичного аналізу дозволить оцінити стан здоров’я досліджуваних категорій населення, визначити несприятливі валеологічні чинники, які порушують пристосувально-компенсаторні процеси організму, та розробити соціальні заходи, медико-біологічні та педагогічні методики та рекомендації щодо покращення рівня здоров’я молоді Буковини.

Теми фрагментів виконавців кафедральної НДР:

Під етапи роботи Виконавці
1. «Виявити закономірності в  підготовці майбутніх учителів фізичної культури щодо формування культури здоровя». проф. Мосейчук Ю.Ю.
2. «Розробити та обґрунтувати методичні аспекти проведення фітнес-тренувань різної спрямованості, підбору оптимальних величин навантажень та їх регуляції, а також технологія побудови аеробної хореографії». доц. Мороз О.О.
3. «Встановлення нових методичних підходів до підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. доц. Киселиця О.М.
4. «Застосування здоров’язбережувальних технологій в підготовці фахівців з фізичної культури» асист. Байдюк М.Ю.
5. «Розвиток рухової активності підлітків в позаурочній діяльності». доц. Васкан І.Г.
6. Вивчення педагогічного доробку Г.Ващенка у реалізації завдань фізичного виховання дітей та молоді”. викл. Гауряк О.Д.
7. Теоретичне обґрунтування та впровадження інноваційних технологій у фізичному вихованні різних груп населення. ст. викл. Прекурат О.Т.
8. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із застосуванням сучасних інформаційно – комунікаційних технологій” асист. Єремія Я.І..
9. “Вивчення педагогічного доробку українських вчених у реалізації завдань фізичного виховання молоді” викл. Дарічук С.В.
10. «Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури» доц. Курнишев Ю.А.
11.  «Розвиток фізичного виховання в освітній системі Польщі кінця XX – початку XXI століття» доц. Кошура А.В.
  “Застосування рекреаційних технологій в сучасному процесі фізичного виховання школярів” доц. Ячнюк М.Ю.

Студентські наукові гуртки

№п/п Назва гуртка Науковий керівник
1 Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі ЗНЗ Мосейчук Ю.Ю.Байдюк М.Ю.
2 Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання Курнишев Ю.А.
3 Оздоровчо-рекреаційна рухова активність різних груп населення Ячнюк М.Ю.
4 Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчальний процес засобами фітнесу Мороз О.О., Єремія Я.І.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності