Перейти до основного вмісту

Витяг

з плану стажування (підвищення кваліфікації) професорсько-викладацького складу

кафедри фізичної культури та основ здоров’я  на 2024 р.

Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступень, вчене звання, посада

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (вид документа, терміни, дата видачі)

Місце проходження останнього стажування (підвищення кваліфікації)

Тема

останнього стажування (підвищення кваліфікації)

Сертифікати

Коли планується наступне проходження  стажування (підвищення кваліфікації)

1.                   

Мосейчук Юрій Юрійович

д-р. пед. наук, професор,

зав. кафедри

2019 р.

стажування

07.02 - 20.02.2019 рр.

сертифікат № 1 від 20.02.2019 р.

в обсязі 6 кредити ЄКТС

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical education: improving the professional training of secondary school teachers»

https://drive.google.com/file/d/1Ef2BoclFgVPyqU4q2-dkhR9t3l1YZTUj/view?usp=drive_link

 

2026 р.

2021 р.

з 05.04 -  17.05.2021 .

сертифікат № 3 від 17.05.2021 р.

в обсязі 6 кредити ЄКТС

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical culture: practice of intercultural dialogue and innovative pedagogical technologies in physical education and coaching»

https://drive.google.com/file/d/1HsANnWcP-HYJHlTzmlog6W4jkxT0fJga/view?usp=drive_link

 

2.                   

Байдюк Микола Юрійович

асистент

2022 р.

стажування

з 10.10 - 20.11.2022 р.

сертифікат  від 20.11.2020 р.

в обсязі 6 кредити ЄКТС

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical education: improving the professional training of secondary school teachers»

https://drive.google.com/file/d/15o4BBaRAwLDmVeHu8feH1ECiPdsfHDpi/view?usp=drive_link

 

2027 р.

3.                   

Васкан Іван Георгійович

канд. пед. наук,

доцент

2021 р.

з 17.05 - 30.06.2021 р.

сертифікат № 13 від 30.06.2021 р.

в обсязі 6 кредити ЄКТС

 

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical education: improving the professional training of secondary school teachers»

https://drive.google.com/file/d/1_kI8prS5nCMxpldSN1RDnwURKMD9eEqF/view?usp=drive_link

2026 р.

4.                   

Гауряк Олена Дмитрівна

канд. пед. наук,

доцент

2021 р.

з 04.01 - 12.04.2021 р.

сертифікат № 73/04/2021 від 12.04.2021 р.

 в обсязі 6 кредити ЄКТС

Katowice school of technjloge (Польща)

Innovations in Education. Innovative Technologies for Teaching Professional Disciplines

https://drive.google.com/file/d/18o5FjctFy_a8lskk9lp_tf9wd7hzWxJ7/view?usp=drive_link

 

2026 р.

5.                   

Дарійчук Сергій Васильович

канд. пед. наук,

доцент

2022 р.

з 16.05 - 22.06.2022 р.

сертифікат № 10 від 22.06.2022 р.

 в обсязі 6 кредити ЄКТС

 

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical education the professional skills of teachers»

https://drive.google.com/file/d/1Eb370VGPqsRRNS4jnd_0KjZglMIm44t-/view?usp=drive_link

 

2027 р.

6.                   

Єремія Яна Ігорівна

асистент

Диплом магістра спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» М19№153978 від 31.12.2019 р.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

 

2024 р.

2023 р.

з 19.06 - 23.06.2023 р.

від 23.06.2023 р.

 в обсязі 1 кредита ЄКТС

Університеті «Костянтин Бринкушь» (м. Тиргу-Жіу, Румунія)

Staff mobility for trainning

https://drive.google.com/file/d/1aEcyP-Iwb9b4PtWhTJaCyOeU-k57UlkY/view?usp=drive_link

7.                   

Киселиця Оксана Миколаївна

канд. пед. наук, доцент

2022 р.

підвищення кваліфікації

з 17.01 - 18.06.2022 р.

сертифікат № СП 3530447/0813-22 від 18.06.2022 р.

 в обсязі 6 кредити ЄКТС

Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університете менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти

«Психологічні аспекти ефективного управління організаціями в умовах змін»

https://drive.google.com/file/d/1Y9ZRWrgntUAOkyL3Wbj3PTMcpuBiwxvy/view?usp=drive_link

2027 р.

2022 р.

стажування

з 03.04 - 15.05.2022 р.

сертифікат № 8 від 15.05.2022 р.

 в обсязі 6 кредити ЄКТС

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical education the professional skills of teachers»

https://drive.google.com/file/d/1eBVUG9NuhY3L3dpHjDLIgsqLY84DTsrR/view?usp=drive_link

2022 р.

16.06.2022 р.

сертифікат № ФК-4122 від 16.06.2022 р.

 в обсязі 0,1 кредитe ЄКТС

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна)

«Освітня галузь «Фізична культура»: змінюється разом з НУШ»

https://drive.google.com/file/d/1LOgGAA5s_lnPU_nh0j17e8rSImaDYT--/view?usp=drive_link

 

2022 р.

14.07.2022 р.

сертифікат № ФК-5798 від 14.07.2022 р.

 в обсязі 0,1 кредитe ЄКТС

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна)

«Кращі практики впровадження інновації на уроках фізичної культури

https://drive.google.com/file/d/1XMTYmT1Zmbt90bgdHycBvTlWEE8SdRpY/view?usp=drive_link

 

8.                   

Кобилюк Христина Миколаївна

асистент

Диплом магістра спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» М21№118710 від 31.12.2021

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

 

2026 р.

9.                   

Курнишев Юрій Альбертович

канд. пед. наук,

доцент

2022 р.

стажування

з 10.10 - 20.11.2022 р.

сертифікат  від 20.11.2022 р.

 в обсязі 6 кредити ЄКТС

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical education: improving the professional training of secondary school teachers»

https://drive.google.com/file/d/1htDlirsDhzHUVMxsEC9j0mtcQx1crxE4/view?usp=drive_link

2027 р.

10.               

Медвідь Анжела Миколаївна

викладач

2021 р.

05.04-12.04.2021 р.

сертифікат ES № 5765/2021 від 12.04.2021р.

 в обсязі 1,5  кредита ЄКТС

Instytut Badawczo – Rozwojowy Lubeiskiego Parku Naukowo

Distance learning tools for training specialists in physical culture and sports, physical therapy and ergotherapy: zoom and moodle platforms

https://drive.google.com/file/d/1m3TzdDMGLl_bIg7d6FejNrjOtpgvjCp5/view?usp=drive_link

2026 р.

2021 р.

стажування

з 12.04 - 28.05.2021 р.

сертифікат № 7 від 28.05.2021 р.

 в обсязі 6 кредити ЄКТС

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical education: improving the professional training of secondary school teachers»

https://drive.google.com/file/d/18RMeBRip9JmVFaXhmagNOL-FTz_NxcXC/view?usp=drive_link

11.               

Мороз Олена Олександрівна

к.н. з фіз.вих і спорту, доцент

2021 р.

з 05.04 -  17.05.2021

сертифікат № 2 від 17.05.2021 р.

в обсязі 6 кредити ЄКТС

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical culture: practice of intercultural dialogue and innovative pedagogical technologies in physical education and coaching»

https://drive.google.com/file/d/1UJWlGChtQSm83Kurbww7LL-KaWPupbqy/view?usp=drive_link

2026 р.

2023 р.

підвищення кваліфікації

з 15.03 – 19.03.2023

сертифікат №ПВ-0252 від 01.05.2023 р.

в обсязі 1 кредити ЄКТС

Friedrich ebert stiftung

Прогресивне викладання: складові системи якості вищої освіти

https://drive.google.com/file/d/12JkX9ZxxeEMOUW__XJK0Ss0mtv5jCP0y/view?usp=drive_link

 

2023 р.

підвищення кваліфікації

з 24.09 – 30.09.2023

сертифікат №UAM-UJII-PCS-468 від 30.09.2023 р.

в обсязі 1 кредити ЄКТС

Міжнародна літня школа «Фізична культура і спорт у системі вищої освіти» в Університеті імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Physical Culure and Sport in the Higher Education System

https://drive.google.com/file/d/1QMwcgKziMrabgn4Sdedagtvh72LQ469Z/view?usp=drive_link

 

12.               

Мужичок Вадим Олександровия

 

канд. пед. наук,

доцент

2021 р.

з 25.10 -  03.12.2021

сертифікат № 1 від 03.12.2021 р.

в обсязі 6 кредити ЄКТС

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical culture: practice of intercultural dialogue and innovative pedagogical technologies in physical education and coaching»

https://drive.google.com/file/d/1iywlCvEdbJsgg4Ug6TOSH2ByiFp5NFnW/view?usp=drive_link

2026 р.

13.               

Прекурат Олег Томович

ст. викладач

2021 р.

стажування

з 12.04 - 28.05.2021 р.

сертифікат № 8 від 28.05.2021 р.

в обсязі 6 кредити ЄКТС

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical education: improving the professional training of secondary school teachers»

https://drive.google.com/file/d/1KSCktNW_aVMEKtyjeCzj1ZABKGMRmMD1/view?usp=drive_link

2026 р.

14.               

Штефюк Іван Кирилович

к.н. з фіз.вих і спорту, асистент

2022 р.

стажування

з 10.10 - 20.11.2022 р.

сертифікат  від 20.11.2020 р.

в обсязі 6 кредити ЄКТС

Ясський університет імені Йвана Кузи (м. Яси, Румунія)

«Innovative reserch and theory in physical education: improving the professional training of secondary school teachers»

https://drive.google.com/file/d/1TELN9AhoI2M0lZ_3IOTDbuOezcgsTn5y/view?usp=drive_link

2027 р.

 

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності