Перейти до основного вмісту
Навчально-методичні праці

Монографії

 1. Курнишев Ю.А., Мосейчук Ю.Ю. Професійний саморозвиток майбутніх учителів фізичної культури. Монографія, Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 220 с.
 2. Мосейчук Ю.Ю. Теоретико-методологічні основи формування культури здоров’я у майбутніх учителів фізичної культури. Монографія, Чернівці: Місто, 2018. 436 с.
 3. Кожокар М.В., Цибанюк О.О. Мосейчук Ю.Ю., Зорій Я.Б., Ушенко Ю.О., Галан Я.П., Кошура А.В. Організаційно-педагогічні засади фізичного виховання дітей та молоді на Буковині : моногр. Чернівці: ЧНУ, 2019. 236
Підручники, посібники
 1. Криницький Р.К., Тесліцький Ю.П., Васкан І.Г. Психологія в спортивних іграх: навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2007. 96 с.
 2. Ячнюк Ю.Б., Мосейчук Ю.Ю., Ячнюк І.О., Воробйов О.О., Романів І.В., Марценяк І.В. Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти україни ІІІ-ІV рівнів акредитації. Чернівці: ЧНУ, 2011. 387 с.
 3. Мосейчук Ю.Ю., Мороз О.О. Теоретичні та методичні основи викладання фітнесу: навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. 100 с.
 4. Стратійчук Н.А., Козік Н.М., Доцюк Л.Г. Гігієнічне забезпечення фізичної культури та спорту: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 320 с.
 5. Мардар, Г.І., Цигикало О.В., Гораш Є.В. Анатомія людини: ілюстрований навчальний посібник для самостійної підготовки студентів до практичних занять. Чернівці. 2013. 254 с.
 6. Мосейчук Ю.Ю., Мединський С.В. Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини. Вступ до спеціальності (в умовах кредитно-модульної системи навчання) : навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. 120 с.
 7. Гусак В.В., Мосейчук Ю.Ю. Теоретичні основи рекреації: навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. 171 с.
 8. Гусак В.В., Мосейчук Ю.Ю. Теорія і методика проведення занять у спеціальній медичній групі. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. 133 с.
 9. Мосейчук Ю.Ю., Мороз О.О., Киселиця О.М., Осадець М.М. Теоретичні основи здоров’я: навч. посібник для студентів ВНЗ. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. 224 с.
 10. Прекурат О.Т., Тесліцький Ю.П., Молдован Ю.П. Волейбол з методикою навчання: навч. посібник.Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. 112 с.
 11. Доцюк Л.Г., Гауряк О.Д. Фізична реабілітація при порушеннях постави та плоскостопості. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 149 с.
 12. Слобожанінов А.А., Мединський С.В., Галан Я.П., Слобожанінов П.А., Основи спортивного орієнтування. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. 128 с.
 13. Мосейчук Ю.Ю., Киселиця О.М. Науково-дослідна робота студентів – майбутніх учителів фізичної культури: навч.-метод. посіб. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 84 с.
 14. Ячнюк М.Ю., Ячнюк Ю.Б., Ячнюк І.О. Теорія і методика фізичної культури: навч.-метод. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 312 с.
 15. Галан Я.П. Олімпійська освіта: навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. 60 с.
 16. Ячнюк І.О., Ячнюк Ю.Б., Ячнюк М.Ю. Легка атлетика: навч.-метод. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 164 с.
 17. Христич Т.М., Темерівська Т.Г., Гонцарук Д.О. Хронічний панкреатит: сучасні підходи до етіології, патогенезу, клініки, лікування та реабілітації. Чернівці, 2018. 172 с.
 18. Зорій Я.Б., Киселиця О.М. Факультет фізичної культури та здоров’я людини: з минулого – у майбутнє (2008 – 2018). Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. 80 с.
 19. Палічук Ю.І. Зимові види спорту з методикою викладання: навч-метод. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. 336 с.
 20. Мосейчук Ю. Ю. Байдюк М.Ю. «Середня освіта. Фізична культура» Вступ до спеціальності : навч. посіб. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, відрук. СПД Лівак У.М., 2019. 130 с.
 21. Мосейчук Ю. Ю., Мороз О.О., Кошура А.В., Свінціцька С.М. Теорія і методика фізичного виховання різних груп населення : навч.-метод. посіб. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т,відрук. СПД Лівак У.М., 2019. 106 с.
 22. Мосейчук Ю. Ю. Кошура А.В.,Васкан І.Г., Галан Я.П., Слобожанінов А.А., Дарійчук С.В. Адаптивне фізичне виховання : навч. посіб. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 100 с.
 23. Васкан І.Г. Загальні положення спортивної підготовки юних волейболістів: навч. посіб. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 80 с.
 24. Курнишев Ю.А., Бигар Л.І. розвиток фізичних якостей при застосуванні колового методу тренування : навч.-метод. посіб. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, відрук. СПД Лівак У.М., 2019. 80 с.

Методичні рекомендаці

 1. Данелюк А.К., Стратійчук Н.А. Гігієна туристичних походів і навчально-тренувальних занять: методичні рекомендації. Чернівці: Рута. 2003. 55 с.
 2. Мосейчук Ю.Ю. Спортивні ігри з методикою викладання (футбол): метод. рокомендації. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. 60 с.
 3. Мороз О.О. Заняття з оздоровчого фітнесу: метод. реком. для студентів. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 26 с.
Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності